Announcement on the webpage of the Slovak Academy of Sciences (Author : Vladimír Šmihula)

Ceny ministra školstva a SAV

Spoznali sme laureátov Cien podpredsedu vlády a ministra školstva za vedu a techniku, aj Ceny SAV za infraštruktúru 2006.

Vo štvrtok 23. novembra večer sa do Moyzesovej siene na Vajanského nábreží v Bratislave zišli vedci, výskumníci, ale aj organizátori vedy. Z výskumných ústavov, univerzitných katedier, aj spoza administratívnych stolov... Po celý rok očakávaná udalosť mala odhaliť svoje hlavné tajomstvo – nositeľov cien, ktoré bolo možné v minulosti pokladať za prestížne. Na slávnosti sa zúčastnil aj podpredseda vlády Dušan Čaplovič a predseda SAV prof. Štefan Luby.

Z dvanástich ocenení (po tri v každej kategórii) zo SAV cenu získal Mgr. Mário Ziman, PhD. z Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za štúdium dynamických vlastností kvantového previazania a kvantových kryptografických protokolov. Ocenenie mu odovzdal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.

V ďalších kategóriách - Osobnosť vedy a techniky, Vedecko-technický tím roka a Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky organizátori dali prednosť osobnostiam z univerzít, rezortných ústavov, aplikačnej či riadiacej praxe.

Prof. Štefan Luby na slávnosti odovzdal Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu. Cenu získal Kolektív Geofyzikálneho ústavu SAV pod vedením prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. v ďalšom zložení: RNDr. Peter Labák, PhD., Mgr. Jozef Kristek, PhD., Mgr. Miriam Kristeková, Mgr. Martin Gális, Mgr. Peter Franek a Mgr. Lucia Fojtíková za

  • vybudovanie Národnej siete seizmických staníc,
  • za vytvorenie regionálnej siete seizmických staníc v strednej a juhovýchodnej Európe s analyzačným centrom v Geofyzikálnom ústave SAV,
  • prenos a realizáciu poznatkov pri modernizácii národných seizmických sietí v Srbsku a Macedónsku a regionálnej siete s centrom v Tessalonikách.

Blahoželať môžete aj Ing. Miroslavovi Sanigovi, CSc. z Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktorý získal 2. cenu v publicistickej súťaži o Vedecko-popularizačný príspevok roka za seriál príspevkov v časopise Quark pod názvom Kalendár prírody.

Úspešným kolegom blahoželáme!

Prílohy:

Priloha
Dr. Mário Ziman prijíma ocenenie aj blahoželanie od ministra Jána Mikolaja.

Priloha
Dr. Mário Ziman V hľadisku.

Priloha
Prof. Štefan Luby odovzdáva Cenu SAV za infraštruktúru pre vedu kolektívu pod vedením prof. Petra Mocza.

Priloha
Prof. Peter Moczo v hľadisku.

Priloha
Ing. Miroslav Saniga pri prevzatí publicistického ocenenia s riaditeľom Literárneho fondu Dr. Ladislavom Serdahélym.

Priloha
Ing. Miroslav Saniga.